El catedràtic David Ruiz Arahal participa en l’edició revisada del Codi Internacional de Nomenclatura Procariota

David Ruiz Arahal, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de València, és un dels sis editors que ha treballat en la cinquena edició revisada del Codi Internacional de Nomenclatura Procariota, el sistema que regeix la nomenclatura científica per als bacteris. Es tracta de la primera vegada que un científic espanyol participa en aquesta tasca.

Codi Internacional de Nomenclatura de Procariotes (ICNP) governa la manera en què poden nomenar-se els bacteris i les arqueges. és una publicació oficial del Comité Internacional de Sistemàtica Procariota, germinada en 1930 durant el Primer Congrés Internacional de Microbiologia a París, davant la necessitat de dotar a aquests organismes d’unes regles de nomenclatura pròpia. "En el segle XIX i al començament del segle XX, molts microbiòlegs seguien les disposicions del Codi Botànic de Nomenclatura, perquè els bacteris eren considerats una part dels fongs, els esquizomicets, mentre que uns altres es recolzaven en el Codi Zoològic o nomenaven els organismes que descobrien sense atendre regles establides", comenta David Ruiz Arahal, membre del quadre d'editors de la present edició.

El primer esborrany del document va aparéixer el 1947 i la seua cinquena edició revisada -sisena en el còmput globalacaba d'eixir a la llum. Aquesta edició del ICNP és el resultat de l'anàlisi de les propostes contingudes en 45 articles publicats des de 2008, any de la seua anterior edició. Entre els canvis més importants es troba el reconeixement del Tall (Phylum) com a categoria taxonòmica, a més de diverses modificacions destinades a resoldre l'estatus dels cianobacteris en la nomenclatura procariota.

Es tracta de la primera vegada que científics espanyols participen com a editors del Codi Internacional de Nomenclatura Procariota. En aquesta ocasió, Ruiz Arahal ve acompanyat de Ramón Rosselló-Mora, microbiòleg de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, UIB-CSIC).

David Ruiz Arahal ha vingut exercint diferents funcions en l'estructura de l’ICSP des de 2002. Des d'abril de 2019 presideix la Comissió Judicial de l’ICSP, que és el màxim òrgan en interpretació del Codi Internacional de Nomenclatura de Procariotes. Sota la seua presidència s'han publicat 32 Opinions Judicials. Com a taxònom ha descrit 60 noves espècies bacterianes, així com 10 gèneres i una família.

Referència :

International Code of Nomenclature of Prokaryotes. Prokaryotic Code (2022 Revision) Aharon Oren - , David R. Arahal , Markus Göker - , Edward R. B. Moore - , Ramon Rossello-Mora - , Iain C. Sutcliffe.